Catàlegs específics

Darrera actualització: 6/3/2017 12:07 h.

Les actuacions que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ens locals i les persones es recullen al Pla "Xarxa de Governs Locals" (Pla d'Obres i Serveis) i a Catàleg de productes no inclosos en el Pla "Xarxa de Governs Locals".

Seguidament s'agrupen en catàlegs específics temàtics les actuacions procedents d'ambdues fonts.

Catàleg dels serveis en gestió tributària:

Catàleg dels serveis en assistència i cooperació jurídica i econòmica:

Catàleg dels serveis en assistència tècnica urbanística:

Catàleg dels serveis en assistència tècnica, informàtica i telemàtica, i les ofertes de contractació centralitzada: