Despeses de viatge dels electes fora de Catalunya

Darrera actualització: 4/10/2017 11:38 h.
Periòdicament es fan públiques les despeses dels viatges institucionals dels càrrecs electes de la Diputació de Barcelona fora de Catalunya.

Els càrrecs electes de la Diputació de Barcelona prenen part en congressos, jornades i esdeveniments com a representants de la corporació amb la voluntat d'esdevenir una insitució de referència a l'hora d'articular un sistema de governança multinivell coherent amb les necessitats actuals dels governs locals i, per altra banda, donar a conèixer els programes, projectes i accions que desenvolupa la corporació en desplegament de les seves competències pròpies i polítiques públiques específiques.  

Anualment, s'actualitza el detall de les despeses derivades dels viatges institucionals dels càrrecs electes i s'informa de:

  • Data del viatge
  • Destinació
  • Concepte
  • Despeses derivades de: bitllet transport, hotel,dietes, taxi, restauració i altres (incripcions, aparcament, etc).