condicions

Darrera actualització: 20/02/2017 - 10:29
Actualització Acord condicions de treball personal funcionari i Conveni col·lectiu personal laboral Pla d'Estabilitat del personal interí Modificació fitxes descriptives llocs de treball xofer i oficial conductor de serveis logístics Calendari laboral 2016.  Aplicació del permís... més.
Darrera actualització: 27/05/2016 - 12:39
Aquest avís recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús d’aquest Portal, la  titular del qual és la Diputació de Barcelona. L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i les condicions continguts en aquest avís, sense prejudici de les condicions... més.