contractació

Darrera actualització: 01/02/2018 - 14:14
Informació sobre les modificacions i/o pròrrogues aprovades durant la vigència dels contractes, així com de les resolucions anticipades.
A continuació es faciliten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes modificats, prorrogats o resolts. Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades. S'actualitzen trimestralment
Darrera actualització: 05/05/2017 - 10:26
Informació sobre les modificacions, pròrrogues i resolucions dels contractes formalitzats.
A continuació es facilten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes modificats, prorrogats o resolts.  Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades. S'actualitzaran... més.
Darrera actualització: 02/05/2017 - 12:53
.
Darrera actualització: 02/05/2017 - 12:31
Llistats d'adjudicacions i formalitzacions de la Diputació de Barcelona: 
Darrera actualització: 24/04/2017 - 08:45
Dades estadístiques 2016