contracte

Darrera actualització: 02/02/2018 - 13:16
Informació sobre les contractacions adjudicades per la Diputació de Barcelona.
Les adjudicacions es publiquen en el Perfil de Contractant. A continuació es faciliten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes adjudicats per procediments oberts i negociats, així com dels contractes menors i dels derivats d'acords... més.
Darrera actualització: 01/02/2018 - 14:14
Informació sobre les modificacions i/o pròrrogues aprovades durant la vigència dels contractes, així com de les resolucions anticipades.
A continuació es faciliten uns llistats, obtinguts de diferents bases de dades, on consten les dades més rellevants dels contractes modificats, prorrogats o resolts. Aquests llistats, de format lliure office, permeten l'interoperativitat i la reutilització de les dades. S'actualitzen trimestralment
Darrera actualització: 02/05/2017 - 13:11
Llistat d'adjudicacions i formalitzacions de la Diputació de Barcelona.
Darrera actualització: 02/05/2017 - 12:31
Llistats d'adjudicacions i formalitzacions de la Diputació de Barcelona: 
Darrera actualització: 27/04/2017 - 08:19
(Pendent desenvolupar)