Estructura

Darrera actualització: 05/02/2018 - 09:16
En aquest apartat trobareu l'organigrama de les àrees competencials de la Diputació de Barcelona.
  La Diputació de Barcelona s'estructura en 5 àrees competencials i executives de les quals en depenen els diputats assignats als diferents àmbits de govern. Per accedir a l'estructura organitzativa que depèn de cadascuna de les 5 àrees, cliqueu-hi damunt.                   Directori de... més.
Darrera actualització: 02/02/2017 - 13:13
En aquest apartat trobareu la informació relativa a la plantilla de la Diputació de Barcelona per a l'any 2017, aprovada definitivament a 29 de desembre de 2016.
En termes legals, s'entén per plantilla el conjunt de places amb dotació pressupostària i s'aprova conjuntament amb el pressupost anual de la corporació. Comprèn totes les places dotades pressupostàriament, estiguin ocupades o vacants, agrupades segons corresponguin a personal funcionari, laboral... més.