Organització

Darrera actualització: 07/03/2018 - 15:23
                                           Directori de contacte
Darrera actualització: 02/02/2017 - 13:13
En aquest apartat trobareu la informació relativa a la plantilla de la Diputació de Barcelona per a l'any 2017, aprovada definitivament a 29 de desembre de 2016.
En termes legals, s'entén per plantilla el conjunt de places amb dotació pressupostària i s'aprova conjuntament amb el pressupost anual de la corporació. Comprèn totes les places dotades pressupostàriament, estiguin ocupades o vacants, agrupades segons corresponguin a personal funcionari, laboral... més.