qualitat

Darrera actualització: 19/01/2018 - 18:28
Darrera actualització: 19/01/2018 - 14:04
La Diputació de Barcelona, amb la voluntat de comunicar els serveis que presta, d’abast intern o extern, i d’adoptar compromisos que garanteixin uns serveis de qualitat, disposa de Cartes de serveis en alguns dels seus àmbits de gestió.
Les Cartes de Serveis són documents públics a través dels quals l’organització informa als seus usuaris dels serveis que ofereix i dels compromisos de qualitat que assumeix en la seva prestació, així com dels drets dels usuaris en relació a aquests serveis. Representa el compromís públic de l'... més.
Darrera actualització: 11/01/2018 - 20:59
La Diputació de Barcelona impulsa la implantació de sistemes de qualitat turística i, internament, té certificats tres dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals.
El sistema de qualitat turística vol ser una eina de gestió dels equipaments i serveis d'ús públic dels parcs que garanteixi la qualitat dels mateixos fixant els processos de gestió. El SICTED constitueix una certificació, que atorga l'ICTE (Institut de Qualitat Turística Espanyola).... més.
Darrera actualització: 11/01/2018 - 20:59
La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) és una eina de gestió que ajuda a les àrees protegides a millorar contínuament en el desenvolupament de l'activitat turística, tenint en compte les necessitats del medi ambient, la població local i les empreses turístiques locals. La Diputació de Barcelona té adherits dos dels parcs de la Xarxa de Parcs Naturals a la Carta.
La Carta és una metodologia que orienta pas a pas el procés de planificació del turisme sostenible i es concreta en un compromís i un acord voluntari entre els gestors dels espais naturals protegits i les empreses del sector, per l'aplicació dels principis de sostenibilitat, on les estratègies són... més.