superiors

Darrera actualització: 03/05/2017 - 15:05
El suport econòmic de la Diputació de Barcelona als ens locals de la província s’articula mitjançant  la concessió de subvencions i ajuts a aquestes entitats, la majoria de les quals en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals. En una primera taula es recullen els imports concedits a aquestes... més.