transversals

Darrera actualització: 13/07/2017 - 14:16
Plans i programes vigents anuals o pluriennals, de caràcter transversal, que estableixen les directrius d'una política pública, així com els plans corporatius més rellevants de la Diputació de Barcelona.
Document Fitxa descriptiva Pla d’igualtat de gènere   Pla director 2013-2015 de la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona Pla director de responsabilitat social de la Diputació de Barcelona   Pla d'optimització de recursos. Corporació sostenible 2.0   Pla Xarxa de... més.