treball

Darrera actualització: 14/02/2018 - 18:05
En aquest apartat trobareu els nomenaments interins temporals per a cobrir necessitats urgents, inajornables i oportunament motivades en aquells sectors que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament de serveis essencials o per a programes estrictament temporals.
Aquests nomenaments han de complir la normativa (Real Decreto Ley 20/2011), on excepcionalment es permet contractar per a cobrir necessitats urgents i inajornables en aquells sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament de serveis... més.
Darrera actualització: 20/02/2017 - 10:29
Actualització Acord condicions de treball personal funcionari i Conveni col·lectiu personal laboral Pla d'Estabilitat del personal interí Modificació fitxes descriptives llocs de treball xofer i oficial conductor de serveis logístics Calendari laboral 2016.  Aplicació del permís... més.
Darrera actualització: 31/01/2017 - 15:50
Jornada intensiva Calendari laboral 2015, factor assiduïtat i indisposicions Millores socials Manual de funcions, PAMO 2015 promoció interna categories subgrups C2 i C1 Manual de funcions, PAMO 2014 promoció interna categories: personal administratiu, guardes forestals i personal de... més.
Darrera actualització: 01/06/2016 - 10:48
En aquest apartat trobareu processos selectius relatius a les oposicions (PAMO), interinatges, borses de treball o canvis de categoria (promoció interna empleats públics). Sempre es publiquen al BOP i al DOGC.
  Convocatòries de selecció Interins temporals
Darrera actualització: 01/06/2016 - 10:48
Condicions de treball