Plans transversals

Darrera actualització: 13/7/2017 14:16 h.
Plans i programes vigents anuals o pluriennals, de caràcter transversal, que estableixen les directrius d'una política pública, així com els plans corporatius més rellevants de la Diputació de Barcelona.
Paraules clau: