Plantilla, relació de llocs de treball i personal extern