Representació sindical

Darrera actualització: 1/6/2016 10:48 h.
En aquest apartat trobareu els representants dels treballadors de la Diputació de Barcelona.

La Junta de Personal és l'òrgan específic de representació del personal funcionari de la Diputació de Barcelona. La seva funció primordial és la vigilància del compliment de les normes vigents en matèria de condicions de treball i per exercir-la, ha de rebre informació sobre:

  • la política de personal
  • implantació o revisió de sistemes d'organització i mètodes de treball
  • jornades laborals i horaris de treball, vacances i permisos, entre d'altres.

Els representants sindicals són:  

 SINDICAT REPRESENTANTS
CCOO 11
UGT  11*
CGT 6
CTEC 2

* inclou la Delegada de Personal (representa al personal laboral)