Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 19/01/2018 - 14:04
La Diputació de Barcelona, amb la voluntat de comunicar els serveis que presta, d’abast intern o extern, i d’adoptar compromisos que garanteixin uns serveis de qualitat, disposa de Cartes de serveis en alguns dels seus àmbits de gestió.
Les Cartes de Serveis són documents públics a través dels quals l’organització informa als seus usuaris dels serveis que ofereix i dels compromisos de qualitat que assumeix en la seva prestació, així com dels drets dels usuaris en relació a aquests serveis. Representa el compromís públic de l'... més.
Darrera actualització: 18/01/2018 - 14:49
Plans i programes vigents, de caràcter sectorial, que estableixen les directrius estratègiques d'una política pública de la Diputació de Barcelona.
Educació       Programes d'actuació de la Gerència de Serveis d'Educació Fitxa descriptiva Cultura       Línies i objectius estratègics 2016-2019 de la Gerència de Biblioteques Fitxa descriptiva   Pla d'actuació 2017 de la Gerència de Biblioteques Fitxa descriptiva Turisme... més.
Darrera actualització: 18/01/2018 - 10:22
Darrera actualització: 18/01/2018 - 10:21
Darrera actualització: 18/01/2018 - 10:19