Urbanisme i habitatge

Darrera actualització: 16/01/2018 - 11:06
Les actuacions que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ens locals i les persones es recullen al Pla "Xarxa de Governs Locals"  (Pla d'Obres i Serveis) i al Catàleg de productes no inclosos en el Pla "Xarxa de Governs Locals".  Seguidament s'agrupen en catàlegs específics temàtics les... més.