Catàleg de serveis

Darrera actualització: 29/5/2017 10:24 h.

Els Catàlegs de serveis són una relació completa i ordenada de recursos que periòdicament publica la Diputació de Barcelona a fi de satisfer les necessitats manifestades pels governs locals. La vigència dels catàlegs és anual.

Les assistències derivades del Catàleg de serveis solen estar orientades a la garantia de la prestació de serveis públics locals i a la realització d'activitats per part dels governs locals destinataris.

Des de l'any 2014, el Catàleg s'enmarca en un procés de millora contínua i es gestiona d'acord amb la norma UNE 93200 de cartes de serveis. Disposeu de l'avaluació de les enquestes de satisfacció de les darreres convocatòries del Catàleg de serveis.  

Catàleg de serveis 2017

El dia 22 de desembre de 2016 es va aprovar el Catàleg de serveis 2017. Aquesta nova convocatòria disposava d'un pressupost inicial de 61,32 M€.

L'anualitat 2017 és l’edició que més recursos d’assistència i cooperació ofereix des de la seva aparició per primera vegada, l’any 2006. Concretament, estan a disposició del món local 260 recursos orientats a garantir la cohesió social i l'atenció a les persones, a afavorir el desenvolupament econòmic, a fomentar l'ocupació i a fer possible l'equilibri territorial i la sostenibilitat ambiental, sempre amb la voluntat última de potenciar l'autonomia dels governs locals.

Amb la finalitat de reforçar les competències locals i garantir la prestació dels serveis mínims arreu del territori, els destinataris preferents són els ajuntaments i els consells comarcals. Tenint en compte l'asimetria territorial, el Catàleg també preveu un reconeixement especial als municipis petits, amb l’impuls d’un model de desenvolupament integral que parteix d’una convicció municipalista i s’orienta a la diversificació econòmica i a afavorir el progrés social.

El 27 d'abril de 2017, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va aprovar 4.813 ajuts econòmics per un import total de 32,59 milions d'euros. Això suposa una mitjana de 16 projectes per municipi i un import mig de 6.771,73 euros per actuació.

Aquesta aprovació complementa als fons de prestació atorgats el 23 de febrer de 2017 que van suposar un suport de 16,04 milions d'euros als ens locals de la demarcaicó.

Teniu a la vostra disposició tant la resolució de la convocatòria d'ajuts econòmics com la relació de fons de prestació.

Catàleg de serveis 2016

El 28 d'abril de 2016, la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, va aprovar 4.337 ajuts econòmics per un import total de 31,25 milions d'euros. Això suposa una mitjana de 14 projectes per municipi i un import mig de 7.205,10 euros per actuació.

Aquests ajuts es sumen als fons de prestació destinats al suport dels serveis municipals bàsics aprovats el 25 de febrer de 2016, amb 15,80 milions d'euros. 

La concessió de recursos econòmics del Catàleg de serveis 2016 suma un import total de 47,05 milions d'euros. El pressupost total de la convocatòria és de 58,60 milions d'euros.

Podeu consultar tant la resolució la resolució de la convocatòria d'ajuts econòmics com l'aprovació dels fons de prestació

Tornar a Xarxa de Governs Locals