Ajuts i subvencions a ens locals

Darrera actualització: 3/5/2017 15:05 h.

El suport econòmic de la Diputació de Barcelona als ens locals de la província s’articula mitjançant  la concessió de subvencions i ajuts a aquestes entitats, la majoria de les quals en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals.

En una primera taula es recullen els imports concedits a aquestes entitats en el transcurs del present exercici. A la segona es relacionen els imports justificats, tant per subvencions concedides enguany, com en anys anteriors.

Aquesta informació s'actualitza trimestralment.