Campanyes institucionals

Darrera actualització: 24/4/2018 16:32 h.
La Diputació de Barcelona impulsa diverses campanyes institucionals per contribuir en el progrés social i promocionar les actuacions i els projectes que es desenvolupen a la demarcació.


Les campanyes de publicitat endegades tenen un doble objectiu:


Per una banda, la Diputació té la ferma voluntat de sensibilitzar la ciutadania i a tots als agents socials de la necessitat de consolidar i promocionar els valors d'igualtat, llibertat, solidaritat, tolerància i respecte, així com els principis de cura del medi ambient i sostenibilitat, d'acció responsable, i de cooperació i col·laboració. Són exemples d'aquestes campanyes, les que es mostren a continuació:


        
Per altra banda, té l'interés de promocionar els projectes que desenvolupa en el territori per tal d'apropar-se als governs locals de la demarcació i generar noves sinèrgies o afermar les existents, amb la meta d'enfortir la capacitat d'aquests, en tant que institucions centrals, per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Un exemple d'aquest treball es mostra a continuació:

Des d'aquest apartat podreu descarregar els fitxers que sintetitzen el costos de les campanyes de 2016 i 2017; la informació s'actualitza semestralment. 

Paraules clau: