Catàleg de productes

Darrera actualització: 21/5/2018 19:41 h.
Recull de recursos complementaris i de suport que la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals, les entitats i la ciutadania.

La Diputació publica tota la Cartera de Productes que posa a disposició dels ens locals, les entitats i la ciutadania en el desenvolupament de les seves competències i en el desplegament de les seves polítiques públiques, i dona compliment a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.


Actualment la Cartera de Productes de la Diputació de Barcelona engloba:


  1. Recursos del Pla Xarxa de Governs Locals, dirigits exclusivament als ens locals de la demarcació, i que es gestionen a través de diversos instruments de cooperació: Meses de concertació, Catàleg de serveis anual i Programes complementaris.
  2. Recursos complementaris i de suport, dirigits als ens locals, a les entitats i la ciutadania de la demarcació, que es gestionen per altres canals de cooperació i col·laboració, i que configuren el Catàleg de Productes.

Així doncs, el Catàleg de productes complementaris i de suport té com a finalitat principal difondre i complementar l'oferta corporativa de recursos. 


Quin és el Catàleg de productes? Consulta-ho a través del Cercador i per tipologia de recurs.