Catàlegs específics

Darrera actualització: 10/5/2018 15:48 h.

Les actuacions que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ens locals i les persones es recullen al Pla "Xarxa de Governs Locals"  (Pla d'Obres i Serveis) i al Catàleg de productes no inclosos en el Pla "Xarxa de Governs Locals"


Seguidament s'agrupen en catàlegs específics temàtics les actuacions procedents d'ambdues fonts: 
Catàleg dels serveis en gestió tributària:Catàleg dels serveis en assistència i cooperació jurídica i econòmica:Catàleg dels serveis en assistència tècnica urbanística (Pla d'Obres i Serveis):Catàleg dels serveis en assistència tècnica, informàtica i telemàtica, i les ofertes de contractació centralitzada (Pla d'Obres i Serveis) :