Certificat IQNet de responsabilitat social

Darrera actualització: 16/5/2018 11:38 h.

La Diputació de Barcelona, conscient i compromesa amb el context social, ambiental i econòmic, tan intern com extern a l'organització, aposta per integrar la responsabilitat social a l'estratègia corporativa. Es pretén, així, enfortir la prestació de serveis al territori, amb la voluntat d'esdevenir un referent per al món local i contribuir al desenvolupament sostenible.


És per això que s'ha implantat un sistema de gestió de la responsabilitat social, d'acord amb l'estàndard IQNet SR10, articulat entorn del Pla director de responsabilitat social,  amb la Política de responsabilitat social  com a element indispensable al capdavant. 


L'abast del sistema és intern, és a dir, la responsabilitat social en la pròpia gestió de la corporació, que afecta als grups d'interès que formen part de l'organització, així com extern, contemplant les iniciatives responsables que es duen a terme cap enfora, dirigides als grups d'interès del territori.


Fruit d'un procés d'auditoria externa, la Diputació de Barcelona ha obtingut el Certificat IQNet que atorga AENOR (Associació Espanyola de Normalització i Certificació), que acredita la gestió de l’organització amb criteris de responsabilitat social i sostenibilitat, segons els requisits de l’estàndard IQNet SR10.


La IQNet SR10 és l’estàndard certificable de la Guia internacional de responsabilitat social ISO26000 i assegura un tractament integral i rigorós de l’RS en la gestió de l’organització, tenint en compte totes les parts interessades.