Coneix la composició del Ple de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona té 51 diputats, regidors municipals, representants de tota la demarcació provincial de Barcelona. Els resultats de les eleccions municipals del 25 de maig de 2015 configuren l'actual composició del Ple de la Diputació, que es va constituir el 15 de juliol de 2015.