Instruments de consultes i participació

Darrera actualització: 3/3/2022 17:21 h.
El disseny, implementació i avaluació de polítiques públiques de participació ciutadana i l'impuls de la participació digital com a servei per als ens locals

Des de la Secció de Participació ciutadana de la Diputació de Barcelona treballem amb tots els àmbits del govern local per impulsar i promoure la implicació de la ciutadania en el disseny, implementació i avaluació de polítiques públiques per tal de fer-les més eficaces, eficients i de més qualitat democràtica. Aquesta tasca es duu a terme a través dels ajuts i serveis diversos que oferim als ens locals, ja que des del Servei d’Agenda 2030 i Participació no s’implementen projectes de participació ciutadana de manera directa al territori.

Aquest impuls es duu a terme tenint com a horitzó 4 objectius estratègics:

  • La promoció de processos, mecanismes i espais participatius de consulta, deliberació, decisió, co-producció i avaluació de polítiques públiques per als ens locals.
  • El foment de l'ús de les eines i xarxes digitals com a mitjà per a crear lògiques de participació entre l’administració local i la ciutadania a través de nous espais.
  • La producció de coneixement que inclou la transferència i difusió del coneixement en l'àmbit de la participació ciutadana.
  • El treball transversal i col·laboratiu dins de la Diputació de Barcelona i amb altres institucions.

Aquesta tasca es realitza a dos nivells:

  1. Treballant amb altres àrees de la pròpia corporació per tal de donar una resposta compartida a projectes participatius de caràcter sectorial.  
  2. Al territori de la província de Barcelona fomentant les polítiques de participació ciutadana als ens locals, principalment a través de l’oferta de recursos del Catàleg de Serveis dirigits als ens locals. Actualment compta amb 5 recursos de diferents tipologies en l’àmbit de Participació ciutadana: Finançament de projectes singulars per a la implicació de la ciutadania en els petits municipisFinançament en l'àmbit de la participació ciutadana; Assessorament tècnic a projectes de participació ciutadana; Tallers adreçats a entitats i ciutadania per impulsar la cultura participativa i la Plataforma Participa311 (Decidim per a la participació ciutadana).

També disposem d’altres productes i serveis com espais de treball col·laboratiu, materials divulgatius, guies i manuals i formació específica, entre d’altres, que tenen com a destinataris principals els equips tècnics municipals de participació ciutadana però també aquells d’altres àmbits sectorials que treballen de manera participada.

Davant l’acceleració de la digitalització dels processos en tots els àmbits de la vida quotidiana, aquest últim mandat, hem posat especial èmfasi en el foment de la participació digital, sense perdre de vista l’entorn presencial, sent el nostre objectiu principal promocionar l’ús d’Internet, les xarxes socials i les eines tecnològiques adequades com a mitjans per a crear noves lògiques de participació entre l’administració local i la ciutadania. En aquest sentit, i de manera especial, posem el focus en fomentar pràctiques participatives institucionals híbrides (presencials/digitals) i promoure iniciatives de participació digital inclusives que tinguin en compte possibles escletxes digitals per aconseguir unes administracions públiques locals més eficaces, eficients i transparents.

Com a projecte a destacar, des de 2018 impulsem la Plataforma Participa311, una plataforma digital per a la participació ciutadana basada en el programari Decidim (considerat com una de les eines més importants en l’actualitat en el món de la participació digital). Actualment el projecte compta amb 122 plataformes. A continuació us deixem alguns exemples de projectes municipals desenvolupats amb el nostre suport i en els quals la participació digital és el comú denominador: Alella, Montornés del Vallès; Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat.

Finalment, s'ha dissenyat, en col·laboració amb el territori i en base a les seves necessitats, la comunitat virtual Participa311, un espai virtual de trobada per fomentar la comunicació, l’intercanvi i el treball col·laboratiu dels i les professionals municipals de la província de Barcelona, de l’àmbit de la participació ciutadana i de tots aquells equips tècnics d’altres àmbits de l’acció de govern que impulsen processos o gestionen espais participatius amb la ciutadania.