Instruments de consultes i participació

Darrera actualització: 3/3/2020 12:46 h.
Participació, Internet i Xarxes socials

Treballem en la promoció de la participació ciutadana a través de mitjans electrònics, facilitant eines al teixit associatiu per al seu enfortiment i dinamització a la xarxa i, als ajuntaments, recursos que els permetin la dinamització i participació de la ciutadania a través d’eines TIC i les xarxes socials. Actualment un dels principals projectes en aquesta línia és DECIDIM.

En els últims anys s’han anat generant eines de software de codi obert i de lliure distribució que permeten la realització de processos de participació ciutadana.

Un dels exemples més recents és la Plataforma virtual DECIDIM, de l’Ajuntament de Barcelona, basada en programari lliure i desenvolupada en obert, per tal d’articular els processos de participació a la ciutat. La Diputació de Barcelona s’ha adherit al conveni entre l’Ajuntament de Barcelona i Localret per tal de poder impulsar aquesta plataforma a d'altres municipis de la demarcació. 

Decidim és una plataforma multitenant, és a dir que amb una sola instal·lació es poden fer servir tantes instàncies com es necessitin. El cas de la Diputació és especialment rellevant ja que amb una sola instal·lació mantiguda, actualitzada i sostinguda per un sol ens, pot ser utilitzada per a tants municipis com es desitgi, reduïnt així els costos d'instal·lació i manteniment, i proporcionant solucions tecnològiques per a la millora de la participació ciutadana a municipis mitjans o petits que d’altra manera tindrien un accés molt reduït a aquest tipus de recursos.

Els bons resultats de la plataforma a la ciutat de Barcelona ha portat a l’extensió d’aquesta a altres municipis en els que que ja està en funcionament, com L’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Badalona, Terrassa, Gavà, Sant Cugat del Vallès, Mataró o Vilanova i la Geltrú, entre d'altres. També pots visitar el web de la prova pilot duta a terme per Diputació de Barcelona al fictici municipi de Montpedrós del Camp

La Diputació de Barcelona també realitza processos de participació a dins la corporació mitjançant el "Portal de participació del personal de la Diputació de Barcelona". Desenvolupat amb la mateixa plataforma que s'ofereix als municipis, aquesta tecnologia permet la recollida d'idees i propostes per als projectes que es posen a consulta. La pirmera experiència es va realitzar el 2019 amb un procés de participació per proposar millores per a la Intradiba de la corporació.

Video de Presentació del projecte al Smart City Congres 2018, a Barcelona.