Pla de Mesures Antifrau

Darrera actualització: 22/2/2024 15:46 h.

És l’element nuclear del Sistema d’Integritat Institucional de la Diputació i l’instrument mitjançant el qual es despleguen i s’hauran d’implementar les accions que s’hi preveuen.


El Pla de mesures Antifrau (PMA) segueix les previsions de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.


L’article 6.1 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR estableix que “tota entitat, decisora o executora, que participi en l’execució de les mesures del PRTR haurà de disposar d’un «Pla de Mesures Antifrau» que li permeti garantir i declarar que, en el seu àmbit d’actuació, els fons corresponents s’han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en articular, pel que fa a la prevenció, detecció, correcció i persecució del frau, la corrupció i els conflictes d’interès”


El PMA estructura les accions antifrau de manera proporcionada i entorn de quatre elements clau de l’anomenat cicle antifrau, que són: la prevenció, la detecció, la correcció i la persecució.


El  Pla  preveu una revisió anual o biennal del conjunt d’elements del Pla i, particularment, dels mecanismes d’avaluació de riscos. Les accions que resultin de la  revisió anual o biennal, s’incorporaran a  l’actualització del Pla de Mesures Antifrau, que haurà de ser aprovat i impulsat en un cicle de millora contínua.


El Pla de Mesures Antifrau s’aprovà per unanimitat en el  Ple del 24 de febrer de 2022, prèvia validació de la Comissió de Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional.

Paraules clau: