Subdirecció de Logística. ISO 45001:2018

Darrera actualització: 22/6/2021 14:01 h.

La Subdirecció de Logística ha renovat en 2021 la certificació que acredita que el sistema de Sistema de Seguretat i Salut en el Treball aplicat a les  activitats de Parc Mòbil Corporatiu, Reproducció Gràfica, Plataforma de Distribució Logística i Gestió d'Espais, i desenvolupat als seus centres de treball, és conforme amb la norma ISO 45001:2018.

ISO 45001:2018 és un estàndard acceptat internacionalment que defineix els requisits per assegurar la salut i seguretat en el treball i permet a les Organitzacions ser proactives, incrementar el seu rendiment pel que fa a prevenció de lesions, etc.

L'obtenció d'aquesta certificació acredita que una organització no només compleix amb la legislació vigent pel que fa a la seva gestió en prevenció de riscos laborals, sinó que té especial cura en la prevenció de la seguretat del seu personal.

Aquesta acreditació s'esdevé com a resultat del treball i la filosofia vers la sostenibilitat i respecte a la seguretat en el treball que desenvolupa tot l'equip que integra la Subdirecció de Logística i la seva direcció. Ha estat el reconeixement de l'eficàcia en la gestió i un punt d'inflexió en la feina duta a terme al llarg dels últims anys. Esdevé un estímul més per continuar treballant en la millora del servei que realitza la Subdirecció de Logística, amb una dinàmica de treball en equip en un esforç d'alineació amb les línies del Pla d'Optimització de Recursos i amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de suport a l'activitat corporativa.

Per a la Subdirecció de Logística aquesta certificació representa el reconeixement d' una feina ben feta i el que és més important una garantia per a tots els treballadors i treballadores que hi desenvolupen la seva feina.

Just serà doncs valorar l'esforç generat en la consecució d'aquesta fita donat que ha estat reconeguda per l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR). Així mateix, el sistema de gestió ambiental ha estat acreditat per IQNet, una entitat certificadora d'àmbit internacional, que agrupa més de 30 dels principals organismes certificadors de diferents països.

AdjuntMida
Certificats ISO 45001812.63 KB
Paraules clau: