Administració local

Darrera actualització: 19/01/2018 - 18:28
Darrera actualització: 19/01/2018 - 18:28
Darrera actualització: 18/01/2018 - 14:49
Plans i programes vigents, de caràcter sectorial, que estableixen les directrius estratègiques d'una política pública de la Diputació de Barcelona.
Educació       Programes d'actuació de la Gerència de Serveis d'Educació Fitxa descriptiva Cultura       Línies i objectius estratègics 2016-2019 de la Gerència de Biblioteques Fitxa descriptiva   Pla d'actuació 2017 de la Gerència de Biblioteques Fitxa descriptiva Turisme... més.
Darrera actualització: 18/01/2018 - 13:57
Les actuacions que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ens locals i les persones es recullen al Pla "Xarxa de Governs Locals"  (Pla d'Obres i Serveis) i al Catàleg de productes no inclosos en el Pla "Xarxa de Governs Locals".  Seguidament s'agrupen en catàlegs específics... més.
Darrera actualització: 18/01/2018 - 10:22