condicions

Darrera actualització: 15/06/2020 - 19:27
Aprovació Protocol mitjançant el qual s'estableixen criteris i mesures organitzatives per a la represa de les activitats en el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19 Acord de modificació parcial de la regulació sobre l’estructura de les convocatòries per constituir borsa de... més.
Darrera actualització: 13/06/2020 - 17:18
Ajut menjar: increment quantia per a l'any 2019 Jornada general de treball d'acord amb els Pressupostos Generals de l'Estat 2018 Actualització criteris PAMO 2018 i successius processos selectius Règim retributiu durant la situació d'incapacitat temporal Modificació normativa complement... més.
Darrera actualització: 13/12/2018 - 11:21
Este aviso recoge las condiciones generales que rigen el acceso y el uso de este Portal, el titular del cual es la Diputación de Barcelona. El uso de esta web implica la aceptación plena y sin reservas de los términos y las condiciones contenidas en este aviso, sin perjuicio de las... més.