Avís legal

Aquest avís recull les condicions generals que regeixen l’accés i l’ús d’aquest Portal, la  titular del qual és la Diputació de Barcelona.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i les condicions continguts en aquest avís, sense prejudici de les condicions particulars que puguin ser aplicades a alguns continguts o serveis concrets del Portal.

La Diputació de Barcelona permet la reutilització dels continguts i de les dades, per a finalitats comercials i no comercials, per a tot el món i sense cap mena de limitació temporal ni restricció més enllà de les condicions bàsiques establertes a l’article 8 de la Llei 37/2007 (segons la redacció de la Llei 18/2015) de citació de la font, no alteració ni desnaturalització de la informació i especificació de la data de l’última actualització, finalitats concretes d’ús en el cas que s’incloguin dades de caràcter personal, així com també la prohibició de revertir qualsevol procediment de dissociació de dades.

Condicions de la reutilització de la informació

 • Es permet la reproducció, distribució i comunicació pública de l’obra i, a més, la transformació de l’obra per fer-ne obres derivades, per a tot el món i sense cap limitació temporal, sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra, que és la que preval.
 • Cal citar sempre el nom de l’autor o del titular dels drets: Diputació de Barcelona. Àrea de [nom de l’Àrea]
 • La reutilització d’obres protegides per drets de propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l’ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d’explotació de les obres. En els continguts on s’apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s’hi estableixin.
 • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o trametre el codi de les pàgines, llevat que hi hagi autorització expressa i per escrit de la Diputació de Barcelona.
 • DIBA és una marca legalment registrada. En queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció sense l'autorització prèvia i per escrit de la Diputació.
 • L'usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de la Diputació de Barcelona o de tercers, o que puguin atemptar contra les normes vigents. La Diputació de Barcelona no serà responsable de l'ús per part de tercers de la informació continguda al web, si bé s’haurà d’atenir a les prescripcions i advertiments que s'estableixin per a determinats documents i aplicacions.
 • L’agent reutilitzador està sotmès a la normativa aplicable en matèria de reutilització de la informació del sector públic, que inclou el disposat als articles 16 i 17 de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com el règim sancionador previst a l’article 11 de la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic..

Política de privacitat 

 • La Diputació de Barcelona compleix estrictament la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal i adopta les mesures legalment exigibles per a protegir les vostres dades personals, i preservar-ne la privacitat i la confidencialitat.
 • Les vostres comunicacions es fan en un entorn segur (a l'URL del web hi ha la icona d'un cadenat tancat) amb l'objectiu de garantir, en la mesura del que sigui possible, la confidencialitat de la informació i la privacitat. Aquest entorn permet encriptar la informació transmesa entre els usuaris i la Diputació.
 • La Diputació de Barcelona és la responsable de les dades recollides en els seus formularis. Si actua per compte d'un ens local o de qualsevol altre organisme com a encarregada del tractament, ha d'indicar-ne el responsable.
 • La informació detallada sobre el tractament de dades s'ha d'incloure al mateix formulari (la finalitat del tractament, la cessió a tercers, el termini de conservació, etc.).
 • Teniu a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades (delegatprotecdades@diba.cat), que resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat.
 • Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, la reclamació corresponent al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).
 • Les dades, quan ja no siguin necessàries per a la finalitat que en va motivar la recollida, es conservaran seguint les instruccions de gestió documental i arxiu de la Diputació de Barcelona.
 • Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament de les vostres dades a la Seu electrònica i presencialment o per correu postal al Registre General de la Diputació de Barcelona.

Exclusió de responsabilitat

 • La Diputació de Barcelona no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis derivats d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a la Diputació, de retards o bloquejos en l'ús d'aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, ni tampoc de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Diputació.
 • La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials, l'edició dels quals és l'únic instrument que dóna fe de l’autenticitat i el contingut.
 • La Diputació de Barcelona no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços o que provingui de fonts alienes.
 • La Diputació de Barcelona no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s'advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
 • Per tal de millorar les prestacions del lloc web, la Diputació de Barcelona es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions i especificacions tècniques d’ús. Així mateix, es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les presents condicions d’ús i qualssevol altres condicions particulars.
 • La Diputació de Barcelona no garanteix la continuïtat de la difusió dels documents reutilitzables, ni en contingut ni en forma, ni assumeix responsabilitats per qualsevol error o omissió que continguin.
 • Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de la comunitat autònoma de Catalunya, i els jutjats de Barcelona en seran els únics competents. Qualsevol usuari del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual hi accedeixi, accepta el compliment d'aquesta clàusula i renuncia expressament a qualsevol altre fur que li pugui correspondre.

Google Analytics

Aquesta pàgina fa ús de Google Analytics, un servei d'anàlisi estadística de webs prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l'oficina principal de la qual  és a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (Google).

Google Analytics utilitza galetes (cookies), arxius de text ubicats en l'ordinador de l'usuari, per a ajudar el lloc web a analitzar l'ús que els usuaris en fan. La informació que generen les galetes (incloent-hi l'adreça IP) és directament transmesa i arxivada per Google en els  servidors del lloc web. Per tal d’impedir aquesta recollida de l’adreça IP, la Diputació de Barcelona té activada l’opció  “Anonymize IP”, que incorpora el sistema mateix i que emmascara els tres darrers dígits de l’adreça IP, de manera que l’anonimitza posant-los a 0.

Google recopila informes de l'activitat del lloc web i presta altres serveis relacionats amb aquesta activitat i l'ús d'Internet, d'acord amb la seva política de privacitat

Si malgrat tot voleu desactivar les galetes que recullen la informació, podeu rebutjar-ne l'ús seleccionant l'opció de configuració apropiada del vostre navegador. No obstant això, heu de saber que, si ho feu, pot ser que no pugueu fer ús de totes les funcionalitats d'aquest lloc web. Si continueu navegant, consentiu a Google el tractament de les vostres dades en la forma i per a les finalitats indicades més amunt.

Paraules clau: