Àmbits

Qui som, com ens organitzem i quin és el nostre sector públic dependent.

Presidència, diputats, òrgans de govern i personal directiu professional

Estructura i recursos humans

L'estructura orgànica, la plantilla, la relació de llocs de treball, les convocatòries de selecció, les retribucions, autoritzacions de compatibilitat i informació sobre els pactes, acords i representants sindicals

Conjunt d’organismes, consorcis, fundacions i altres entitats que integren el sector públic de la Diputació de Barcelona

L'agenda d'activitats de la presidenta i dels diputats

Registre de persones i organitzacions que participen en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques