Diputats i diputades

Darrera actualització: 19/7/2023 14:11 h.
La Diputació de Barcelona té 51 diputats, tots ells regidors municipals. Precisament és en base als resultats obtinguts a les eleccions municipals en les 14 juntes electorals de zona que es determina quins dels regidors escollits a cada municipi ocuparan també un lloc de diputat a la Diputació de Barcelona. Aquest sistema d'elecció es coneix amb el nom d'elecció indirecta.

El conjunt de 51 regidors i regidores, representants de tot el territori de la província de Barcelona, conformen el Ple de la Diputació, òrgan col·legiat de govern que exerceix les competències que les lleis li atribueixen.

El Ple es configura per a l'actual mandat, 2023-2027, al voltant de 9 grups polítics:

Coneix quins son els diputats i diputades per partit polític i judicial. El total dels 51 diputats i diputades de la nova corporació s'estructuren al voltant de 9 partits polítics.

Podeu consultar les noticies publicades, en format periodístic (Diari de la Diba), relacionades amb el nou mandat, 2023-2027 i amb el Ple, des d'aquest enllaç