Diputats i diputades

Darrera actualització: 21/3/2022 18:39 h.
La Diputació de Barcelona té 51 diputats, tots ells regidors municipals. Precisament és en base als resultats obtinguts a les eleccions municipals en les 14 juntes electorals de zona que es determina quins dels regidors escollits a cada municipi ocuparan també un lloc de diputat a la Diputació de Barcelona. Aquest sistema d'elecció es coneix amb el nom d'elecció indirecta.

El conjunt de 51 regidors i regidores, representants de tot el territori de la província de Barcelona, conformen el Ple de la Diputació, òrgan col·legiat de govern que exerceix les competències que les lleis li atribueixen.

Els resultats de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 configuren l'actual composició del Ple, que en el mandat 2019-2023 hi tenen representació 7 grups polítics.

Coneix quins son els diputats del present mandat 2019-2023 per partit polític i judicial i les seves biografies.

A continuació us podeu descarregar el fitxer dels diputats i diputades de la Diputació en format reutilitzable. 

Paraules clau: