Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 07/06/2023 - 14:33
Les enquestes de satisfacció són instruments que, entre altres coses, donen informació sobre el grau d’acceptació dels usuaris o receptors de serveis d’una acció pública.
A sota teniu a la vostra disposició els informes resultants de les enquestes de satisfacció que els diversos serveis de la Diputació ha dut a terme des de l’any 2011, juntament amb una fitxa descriptiva per a cadascuna de les enquestes:  Document Fitxa descriptiva Infografia Administració... més.
Darrera actualització: 07/06/2023 - 14:31
Una avaluació permet saber per què una actuació funciona segons allò previst o no. Mitjançant una avaluació rigorosa basada en evidències es pot saber quins elements han estat un èxit i quins han fracassat; per tant, es poden prendre millors decisions en el futur.
A sota teniu a la vostra disposició les avaluacions que la Diputació ha dut a terme en els darrers anys juntament amb una fitxa descriptiva. En els casos que disposen d’un document de resum (infografia, resum, policy brief), s’hi ha inclòs. Document Fitxa descriptiva Síntesi de resultats... més.
Darrera actualització: 07/06/2023 - 14:17
El disseny, implementació i avaluació de polítiques públiques de participació ciutadana i l'impuls de la participació digital
Des de la Secció de Participació ciutadana de la Diputació de Barcelona treballem amb tots els àmbits del govern local per impulsar i promoure la implicació de la ciutadania en el disseny, implementació i avaluació de polítiques públiques per tal de fer-les més eficaces, eficients i de més qualitat... més.
Darrera actualització: 07/06/2023 - 10:39
Plans i programes vigents anuals o pluriennals, de caràcter transversal, que estableixen les directrius d'una política pública, així com els plans corporatius més rellevants de la Diputació de Barcelona.
Document Fitxa descriptiva Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023  Pla director de Formació 2019-2023 Pla estratègic d’implementació de l’Agenda 2030 a la Diputació de Barcelona Pla de Desplaçament d'Empresa de la Diputació de Barcelona Pla d'optimització de... més.
Darrera actualització: 06/06/2023 - 11:35
El Pla d’actuació de mandat 2020-2023 és el document estratègic que recull els principals objectius polítics que donen resposta a les prioritats del govern de la Diputació de Barcelona i les línies d'actuació per a assolir-los, considerant tots els recursos que la corporació té al seu abast.
Aprovat en plena pandèmia, el PAM 2020-2023 vol ser una eina per oferir un suport integral als ajuntaments i consells comarcals de la província de Barcelona per tal que puguin abordar l’emergència social i sanitària provocada per la COVID-19, així com l’impacte del confinament i de la recessió que... més.