Diputació de Barcelona

Darrera actualització: 16/07/2019 - 09:06
Els programes complementaris són instruments específics de cooperació elaborats de forma contingent per tal d'ajustar-se a les necessitats dels governs locals i, de manera especial, per pal•liar els efectes davant situacions imprevistes. Així, en el marc dels programes complementaris s’incideix en... més.
Darrera actualització: 15/07/2019 - 11:07
[PENDENT D'ACTUALITZACIÓ] En aquest apartat trobareu l'organigrama de les àrees competencials de la Diputació de Barcelona.
Darrera actualització: 15/07/2019 - 10:50
En aquest apartat podeu consultar les declaracions de béns patrimonials i d'activitats dels membres electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona
Es fan accessibles els resums de les darreres declaracions d'activitats i de béns patrimonials que consten en el Registre d'Interessos de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de donar compliment a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, així com a les lleis -... més.
Darrera actualització: 12/07/2019 - 12:13
La Diputació de Barcelona té 51 diputats, tots ells regidors municipals. Precisament és en base als resultats obtinguts a les eleccions municipals en les 14 juntes electorals de zona que es determina quins dels regidors escollits a cada municipi ocuparan també un lloc de diputat a la Diputació de Barcelona. Aquest sistema d'elecció es coneix amb el nom d'elecció indirecta.
El conjunt de 51 regidors i regidores, representants de tot el territori de la província de Barcelona, conformen el Ple de la Diputació, òrgan col·legiat de govern que exerceix les competències que les lleis li atribueixen. Els resultats de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019 configuren... més.
Darrera actualització: 12/07/2019 - 12:07
La Presidència és la representant legal de la Diputació i en dirigeix el govern i l'administració. És escollida entre els diputats i diputades que componen el Ple la corporació.
Núria Marín, proclamada nova presidenta de la Diputació de Barcelona L’alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha estat elegida aquest dijous com a nova presidenta de la Diputació de Barcelona. Marín ha estat escollida en segona votació amb el suport de 23 diputats. Regidora de l’... més.