Àmbits

Què fem i com ho fem: planificació, actuacions i avaluació.

Planificació estratègica

Documents de planificació estratègica -transversal i sectorial- que du a terme la Diputació de Barcelona

Catàleg de serveis per als ens locals

Recull de recursos que la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals

Memoria corporativa

Altres recursos

Altres recursos que la Diputació de Barcelona posa a la disposició de les persones i les organitzacions