Àmbits

Què fem i com ho fem: planificació, actuacions i avaluació.

Planificació estratègica

Documents de planificació estratègica -transversal i sectorial- que du a terme la Diputació de Barcelona

Cartera de productes

Recull de productes que la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals, a les entitats i a la ciutadania a través de diferents canals corporatius

Suport als ens locals sobre transparència, accés a la informació i bon govern

Avaluació i enquestes de satisfacció

Informació sobre avaluacions, enquestes de satisfacció i seguiment del propi portal

Memòria corporativa