Àmbits

Què fem i com ho fem: planificació, actuacions i avaluació.

Planificació estratègica

Documents de planificació estratègica -transversal i sectorial- que du a terme la Diputació de Barcelona

Pla de cooperació Xarxa de Governs Locals

Instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona

Avaluació i enquestes de satisfacció

Informació sobre avaluacions, enquestes de satisfacció i seguiment del propi portal

Memoria corporativa

Altres recursos

Altres recursos que la Diputació de Barcelona posa a la disposició de les persones i les organitzacions