Àmbits

Què fem i com ho fem: planificació, actuacions i avaluació.

Planificació estratègica

Documents de planificació estratègica -transversal i sectorial- que du a terme la Diputació de Barcelona

Catàleg de serveis per als ens locals

Recull de recursos que la Diputació de Barcelona ofereix als ens locals

Avaluació i enquestes de satisfacció

Memòria corporativa

Altres recursos

Altres recursos que la Diputació de Barcelona posa a la disposició de les persones i les organitzacions