Avaluacions de polítiques públiques

Darrera actualització: 24/2/2020 14:16 h.
Una avaluació permet saber per què una actuació funciona segons allò previst o no. Mitjançant una avaluació rigorosa basada en evidències es pot saber quins elements han estat un èxit i quins han fracassat; per tant, es poden prendre millors decisions en el futur.

A sota teniu a la vostra disposició les avaluacions que la Diputació ha dut a terme des de l’any 2011 juntament amb una fitxa descriptiva de cadascuna d’elles: