Àmbits

Quines són les nostres normes de funcionament i quins són els acords i resolucions dels nostres òrgans de govern.

Ordenances, reglaments i altres directrius de rellevància jurídica

Informació sobre els procediments administratius i les actuacions jurídiques relacionades amb la Diputació de Barcelona

Sessions d’òrgans col·legiats i resolucions d’òrgans unipersonals

Informació de les actes i de les ordres del dia corresponents a les sessions del Ple i de la Junta de Govern i dels decrets dictats per la Presidència i per delegació d’aquesta