Reglaments i ordenances

Darrera actualització: 4/6/2018 15:24 h.
En aquest apartat trobareu els reglaments i les ordenances elaborats per la Diputació de Barcelona

Els reglaments són disposicions jurídiques de caràcter general dictades per l’Administració i subordinades a la llei, amb l'objectiu de regular el funcionament d’una corporació, d’un servei o de qualsevol activitat. 


Les ordenances són disposicions generals de caràcter reglamentari dictades normalment per les administracions locals en l’àmbit de les seves competències.


Regulació interna de la Diputació de Barcelona


Models tipus d'ordenances i reglaments


Aquí trobareu models tipus d'ordenances i reglaments per a la seva adaptació als municipis de la província de Barcelona.


Paraules clau: