Reglaments i ordenances

Darrera actualització: 8/9/2023 08:52 h.
En aquest apartat trobareu els reglaments i les ordenances elaborats per la Diputació de Barcelona

Els reglaments són disposicions jurídiques de caràcter general dictades per l’Administració i subordinades a la llei, amb l'objectiu de regular el funcionament d’una corporació, d’un servei o de qualsevol activitat. 

Les ordenances són disposicions generals de caràcter reglamentari dictades normalment per les administracions locals en l’àmbit de les seves competències.

Regulació de la Diputació de Barcelona i els seus serveis

 

Models tipus d'ordenances i reglaments

Aquí trobareu models tipus d'ordenances i reglaments per a la seva adaptació als municipis de la província de Barcelona.

Paraules clau: