Reglaments i ordenances

Darrera actualització: 22/7/2020 09:44 h.
En aquest apartat trobareu els reglaments i les ordenances elaborats per la Diputació de Barcelona

Els reglaments són disposicions jurídiques de caràcter general dictades per l’Administració i subordinades a la llei, amb l'objectiu de regular el funcionament d’una corporació, d’un servei o de qualsevol activitat. 

Les ordenances són disposicions generals de caràcter reglamentari dictades normalment per les administracions locals en l’àmbit de les seves competències.

Regulació interna de la Diputació de Barcelona

 

Models tipus d'ordenances i reglaments

Aquí trobareu models tipus d'ordenances i reglaments per a la seva adaptació als municipis de la província de Barcelona.

Paraules clau: