Administració local

Darrera actualització: 07/06/2023 - 14:48
      Aquest és l’espai web destinat a difondre els informes i anàlisis generats pel projecte Dibaròmetre: l’enquesta sobre la percepció ciutadana del municipi, els serveis i l’administració dels ajuntaments de la província de Barcelona El Dibaròmetre esdevé un projecte inèdit en el nostre entorn,... més.
Darrera actualització: 07/06/2023 - 14:31
Una avaluació permet saber per què una actuació funciona segons allò previst o no. Mitjançant una avaluació rigorosa basada en evidències es pot saber quins elements han estat un èxit i quins han fracassat; per tant, es poden prendre millors decisions en el futur.
A sota teniu a la vostra disposició les avaluacions que la Diputació ha dut a terme en els darrers anys juntament amb una fitxa descriptiva. En els casos que disposen d’un document de resum (infografia, resum, policy brief), s’hi ha inclòs. Document Fitxa descriptiva Síntesi de resultats... més.
Darrera actualització: 07/06/2023 - 14:17
El disseny, implementació i avaluació de polítiques públiques de participació ciutadana i l'impuls de la participació digital
Des de la Secció de Participació ciutadana de la Diputació de Barcelona treballem amb tots els àmbits del govern local per impulsar i promoure la implicació de la ciutadania en el disseny, implementació i avaluació de polítiques públiques per tal de fer-les més eficaces, eficients i de més qualitat... més.
Darrera actualització: 07/06/2023 - 13:31
Es publiquen els resultats de l’avaluació del disseny i de la implementació del Programa general d’inversions (PGI) de la Diputació de Barcelona, que s’ha realitzat entre els anys 2021 i 2022, amb la finalitat d’analitzar els procediments i mecanismes de suport a la inversió local de la Diputació que es canalitzen a través d’aquest instrument de cooperació, detectar-ne les principals problemàtiques i proposar millores.
L’avaluació del disseny examina el grau de plausibilitat de cadascuna de les hipòtesis sobre les quals es basa la Teoria del canvi del PGI i consta d’un benchmarking de polítiques similars de suport a la inversió dels ens locals desplegades per altres administracions públiques d’una banda i, de l’... més.
Darrera actualització: 07/06/2023 - 10:39
Plans i programes vigents anuals o pluriennals, de caràcter transversal, que estableixen les directrius d'una política pública, així com els plans corporatius més rellevants de la Diputació de Barcelona.
Document Fitxa descriptiva Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023  Pla director de Formació 2019-2023 Pla estratègic d’implementació de l’Agenda 2030 a la Diputació de Barcelona Pla de Desplaçament d'Empresa de la Diputació de Barcelona Pla d'optimització de... més.