Preguntes més freqüents

1 Què és el Portal de la Transparència

L’instrument de difusió de la informació pública de la Diputació de Barcelona. La informació pública és el conjunt de dades resultants de l’activitat de la corporació i de les relacions de cooperació i col·laboració amb altres administracions públiques.

Serveix per a rendir comptes davant de la ciutadania i legitimar l’acció pública de la Diputació de Barcelona.

El Portal de la Transparència està definit i regulat en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

2 Quina informació pública hi puc consultar

Dades i documents sobre:

 • Organització institucional i estructura administrativa
 • Decisions i actuacions de rellevància jurídica
 • Gestió econòmica, comptable, pressupostària i patrimonial
 • Planificació i programació
 • Contractació pública
 • Convenis de col·laboració
 • Activitat subvencional
 • Registre de grups d’interès

Si voleu conèixer les obligacions legals de la informació pública, podeu consultar el títol II de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

3 Quins anys són consultables

Des de l’any 2015 en endavant.

4 Com hi puc cercar informació

A l’encapçalament de la pàgina teniu disponible l’opció de “Cerca”.

Des de la cerca avançada (icona lupa), podeu afinar la consulta amb els filtres que teniu disponibles:

 • Que contingui qualsevol de les paraules
 • Que contingui la frase
 • Que no contingui les paraules
 • Tipus de contingut: actuació, contingut, conveni i notícia

5 Què són els temes

Són les categories en què organitzem la informació a la Diputació de Barcelona. Es corresponen amb les matèries en què treballem i en què col·laborem amb els ens locals de la província.    

 • Administració local
 • Diputació de Barcelona
 • Benestar i ciutadania
 • Comerç i consum
 • Cultura
 • Economia i treball
 • Educació
 • Esports
 • Medi ambient
 • Salut pública
 • Territori i parcs naturals
 • Turisme
 • Urbanisme i habitatge

6 Què són les paraules clau

Són les etiquetes que emprem per a identificar i classificar la informació publicada al Portal de la Transparència. En cap cas es corresponen amb els temes.

7 Com puc sol·licitar la traducció al castellà d’un contingut

Fent ús del formulari de contacte. Els serveis tècnics de la Diputació de Barcelona analitzaran la petició i us donaran resposta a l’adreça de correu electrònic que ens hagueu facilitat.

8 Si tinc més dubtes, a qui els puc consultar

Empleneu formulari de contacte i us contestarem al més aviat possible.