Àmbits

Com gestionem els nostres recursos i quins són els nostres sistemes de gestió.

Pressupostos

Informació relativa a les previsions inicials dels ingressos i les despeses anuals, la seva execució durant l’any, i les dades resultants al final de l’exercici

Patrimoni

Informació relativa a la gestió patrimonial de la corporació

Ajuts i subvencions

Informació relativa al suport econòmic prestat per la Diputació de Barcelona als governs locals del seu àmbit territorial, i també a la concessió de subvencions i ajuts a altres destinataris

Informació relativa a la gestió documental

Gestió de la qualitat

Sistemes de gestió, certificats i distintius de qualitat