Relació de vehicles oficials

Darrera actualització: 6/6/2023 11:09 h.
Relació del nombre de vehicles que composen la flota de la Diputació de Barcelona.

Relació de vehicles desglossada per l'adscripció orgànica dels mateixos i classe i marca/model del vehicle