turisme

Darrera actualització: 08/09/2022 - 14:05
Plans i programes vigents, de caràcter sectorial, que estableixen les directrius estratègiques d'una política pública de la Diputació de Barcelona.
Igualtat i sostenibilitat social       Marc Conceptual i línies estratègiques de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social Fitxa descriptiva Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns       Pla Estratègic de la Subdirecció de Logística Fitxa descriptiva Innovació i governs digitals... més.
Darrera actualització: 16/04/2022 - 16:41
Cultura       Línies i objectius estratègics 2016-2019 de la Gerència de Biblioteques Fitxa descriptiva Turisme       Pla... més.
Darrera actualització: 19/02/2021 - 12:27
Relació del nombre de vehicles que composen la flota de la Diputació de Barcelona.
Relació de vehicles desglossada per l'adscripció orgànica dels mateixos i classe i marca/model del vehicle
Darrera actualització: 06/08/2019 - 23:07
Darrera actualització: 25/12/2018 - 19:23