turisme

Darrera actualització: 19/02/2021 - 12:27
Relació del nombre de vehicles que composen la flota de la Diputació de Barcelona.
Relació de vehicles desglossada per l'adscripció orgànica dels mateixos i classe i marca/model del vehicle
Darrera actualització: 13/12/2019 - 15:11
Plans i programes vigents, de caràcter sectorial, que estableixen les directrius estratègiques d'una política pública de la Diputació de Barcelona.
Cultura       Línies i objectius estratègics 2016-2019 de la Gerència de Biblioteques Fitxa descriptiva Turisme       Pla de màrqueting turístic de les comarques de Barcelona 2017-2020 Fitxa descriptiva Territori i parcs naturals       Parcs naturals Figura de planejament Any... més.
Darrera actualització: 06/08/2019 - 23:07
Darrera actualització: 25/12/2018 - 19:23
Darrera actualització: 25/12/2018 - 19:23