bibliobus

Darrera actualització: 15/06/2020 - 19:27
Aprovació Protocol mitjançant el qual s'estableixen criteris i mesures organitzatives per a la represa de les activitats en el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19 Acord de modificació parcial de la regulació sobre l’estructura de les convocatòries per constituir borsa de... més.
Darrera actualització: 27/02/2020 - 12:06
Relació del nombre de vehicles que composen la flota de la Diputació de Barcelona.
Relació de vehicles desglossada per l'adscripció orgànica dels mateixos i classe i marca/model del vehicle