Ajuts i subvencions a grups polítics

Darrera actualització: 15/2/2022 13:01 h.
Ajuts i subvencions a grups polítics

L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local estableix que el Ple de la Corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix i un altre variable. Així mateix, el Dictamen aprovat en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015 acorda que tots els grups polítics de la Diputació de Barcelona percebin dita dotació econòmica durant el present mandat.

A continuació, s’adjunta la informació corresponent als anys 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021.

AdjuntMida
any_2021.xlsx11.97 KB
any_2020.xlsx11.38 KB
any_2019.xlsx11.89 KB
any_2018.xlsx10.25 KB
any_2017.xlsx10.9 KB
any_2016.xlsx11.02 KB
any_2015.xlsx10.52 KB
Dictamen55 KB