Ajuts i subvencions a grups polítics

Darrera actualització: 13/2/2024 12:44 h.
Ajuts i subvencions a grups polítics

L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local estableix que el Ple de la Corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix i un altre variable. Així mateix, els Dictamens aprovats en sessions de 23 de juliol de 2019 i de 26 de juliol de 2023, acorden que tots els grups polítics de la Diputació de Barcelona percebin dita dotació econòmica durant el passat i el present mandat.

A continuació, s’adjunta la informació corresponent als anys 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 i 2023.

AdjuntMida
any_2023.xlsx12.55 KB
any_2022.xlsx12.34 KB
any_2021.xlsx11.97 KB
any_2020.xlsx11.38 KB
any_2019.xlsx11.89 KB
any_2018.xlsx10.25 KB
Dictamen55 KB
Dictamen310.04 KB