Ajuts i subvencions a grups polítics

Darrera actualització: 31/5/2023 14:32 h.
Ajuts i subvencions a grups polítics

L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local estableix que el Ple de la Corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix i un altre variable. Així mateix, el Dictamen aprovat en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015 acorda que tots els grups polítics de la Diputació de Barcelona percebin dita dotació econòmica durant el present mandat.

A continuació, s’adjunta la informació corresponent als anys 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022.

AdjuntMida
any_2022.xlsx12.34 KB
any_2021.xlsx11.97 KB
any_2020.xlsx11.38 KB
any_2019.xlsx11.89 KB
any_2018.xlsx10.25 KB
any_2017.xlsx10.9 KB
any_2016.xlsx11.02 KB
Dictamen55 KB