ajuts

Darrera actualització: 03/04/2024 - 08:18
El suport econòmic de la Diputació de Barcelona s’articula mitjançant  la concessió de subvencions i ajuts als ens locals, persones i entitats, la majoria de les quals en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals. Per a cadascun dels anys es presenta,el recull dels imports concedits en el transcurs... més.
Darrera actualització: 13/02/2024 - 12:44
Ajuts i subvencions a grups polítics
L’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del règim local estableix que el Ple de la Corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix i un altre variable. Així mateix... més.
Darrera actualització: 12/01/2024 - 13:16
En aquest apartat trobareu els acords de la Mesa General de Negociació i pactes socials assolits amb la representació del personal així com altres mesures extraordinàries aplicables als empleats de la Diputació de Barcelona.
      - Acords de la Mesa General de Negociació 2023-2027        - Acords de la Mesa General de Negociació 2019-2023        - Acords de la Mesa General de Negociació 2015-2019        - Acords de la Mesa General de Negociació 2011-2015        - Acords de la Mesa General de Negociació 2007-2011... més.
Darrera actualització: 06/06/2023 - 10:46
Jornada intensiva Calendari laboral 2015, factor assiduïtat i indisposicions Millores socials Manual de funcions, PAMO 2015 promoció interna categories subgrups C2 i C1 Manual de funcions, PAMO 2014 promoció interna categories: personal administratiu, guardes forestals i personal de... més.
Darrera actualització: 31/05/2023 - 10:04
Recull de les convocatòries vigents d'ajuts i subvencions, impulsades per la Diputació de Barcelona, dirigides als ens locals, a les entitats i les persones.
La Diputació de Barcelona, en el desplegament del seu Pla de Subvencions, convoca anualment diversos ajuts i subvencions amb la voluntad de contribuir en el progrés social, en el reequilibri territorial i en la millora de la qualitat de vida de les persones. Mitjançant la publicitat de les... més.