Ajuts i subvencions atorgats

Darrera actualització: 13/11/2023 10:16 h.

El suport econòmic de la Diputació de Barcelona s’articula mitjançant  la concessió de subvencions i ajuts als ens locals, persones i entitats, la majoria de les quals en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals.

Per a cadascun dels anys es presenta,el recull dels imports concedits en el transcurs de l'exercici.