Convocatòries vigents d'ajuts i subvencions

Darrera actualització: 31/5/2023 10:04 h.
Recull de les convocatòries vigents d'ajuts i subvencions, impulsades per la Diputació de Barcelona, dirigides als ens locals, a les entitats i les persones.

La Diputació de Barcelona, en el desplegament del seu Pla de Subvencions, convoca anualment diversos ajuts i subvencions amb la voluntad de contribuir en el progrés social, en el reequilibri territorial i en la millora de la qualitat de vida de les persones.

Mitjançant la publicitat de les convocatòries vigents, de forma segura, amb garanties legals, amb igualtat i transparència, informa de:

  • Objecte, condicions i finalitat de la subvenció ajut.
  • Requisits per la sol·licitud i forma d'acreditar-los.
  • Órgans competents per la instrucció i resolució del procediment.
  • Termini de presentació de sol·licituds.
  • Termini de resolució i notificació.
  • Documents que han d'acompanyar la sol·licitud.
  • Criteris de valoració de la subvenció.

Per més informació podeu consultar els ajuts i subvencions oberts i concedits des del Cercador d'Informació i Documentació Oficial 

Paraules clau: