Gestió documental

Darrera actualització: 1/6/2017 10:28 h.

La Diputació de Barcelona ha aprovat la Política de Gestió Documental (PGD) per tal de garantir els objectius d'eficàcia en la gestió, eficiència en l'aprofitament dels recursos i seguretat de la informació, així com la transparència i el compliment normatiu, i per tal de disposar de documents autèntics, fiables i disponibles al llarg del temps d'acord amb les funcions i activitats que li són pròpies.

Instruments base:

Paraules clau: