Gestió documental

Darrera actualització: 21/6/2023 10:49 h.

La Diputació de Barcelona ha aprovat la Política de Gestió Documental (PGD) per tal de garantir els objectius d'eficàcia en la gestió, eficiència en l'aprofitament dels recursos i seguretat de la informació, així com la transparència i el compliment normatiu, i per tal de disposar de documents autèntics, fiables i disponibles al llarg del temps, d'acord amb les funcions i activitats que li són pròpies.

L’Arxiu General de la Diputació de Barcelona aplicarà les regles i procediments vigents en quant a l’avaluació documental, que implica aplicar les corresponents mesures per decidir, en cada cas, l’eliminació, conservació o mostreig de la documentació, tal com defineix el Decret 13/2008, de 22 de gener, sobre accés, avaluació i tria de documents, que regula les accions de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).

Instruments base:

 • Política de Gestió Documental (PGD)
 • Quadre de Classificació Documental (QCD)
 • Catàleg de Tipus Documental (CTD)
 • Catàleg de formats
 • Pla de digitalització segura
 • Catàleg de metadades
 • Catàleg d’expedients
 • Signatura electrònica
 • Repositori de documentació electrònica
 • Instruments de descripció
 • Carta de serveis
 • Pla estratègic