Relació d'immobles

Darrera actualització: 23/2/2018 13:49 h.
Aquest apartat recull la relació de béns immobles dels quals la Diputació de Barcelona i la Fundació Pública Casa de Caritat ostenten la titularitat així com els cedits a favor.

La Diputació de Barcelona i el seu organisme autònom Fundació Pública Casa de Caritat són propietàries d'una sèrie d'habitatges, situats al municipi de Barcelona. Davant la crisi econòmica actual que pateix la nostra societat i que afecta, especialment, al dret d'accés a l'habitatge, les administracions públiques, de forma general, s'han implicat en fomentar polítiques d'ajuda a les persones socialment més desfavorides i, en concret, en l'àmbit de l'accés a l'habitatge.

La Diputació de Barcelona, com a administració pública implicada en la millora del territori, tampoc pot desconèixer aquesta realitat, i s'ha plantejat l'impuls de programes que permetin garantir l'habitatge a aquelles persones que viuen situacions de vulnerabilitat. Amb aquest objectiu la Diputació de Barcelona va signar un conveni amb Càritas Diocesana de Barcelona, de cessió d'ús de 43 habitatges, que permeten el desenvolupament dels seus programes socials.

AdjuntMida
Relació Immobles DB i FPCC148.44 KB
Paraules clau: