Administració local

Darrera actualització: 29/06/2022 - 12:04
Aquí podeu identificar el canal de contacte o tràmit corresponent a la vostra necessitat.
TRANSPARÈNCIA BON GOVERN ALTRES MATÈRIES Bústia de Transparència La bústia de transparència és el canal preferent per enviar consultes en materia de Transparència:  si hi ha informació que no trobeu publicada al Portal de Transparència o si teniu dubtes o qüestions relacionades amb la informació... més.
Darrera actualització: 29/06/2022 - 10:03
Una avaluació permet saber per què una actuació funciona segons allò previst o no. Mitjançant una avaluació rigorosa basada en evidències es pot saber quins elements han estat un èxit i quins han fracassat; per tant, es poden prendre millors decisions en el futur.
A sota teniu a la vostra disposició les avaluacions que la Diputació ha dut a terme en els darrers anys juntament amb una fitxa descriptiva. En els casos que disposen d’un document de resum (infografia, resum, policy brief), s’hi ha inclòs. Document Fitxa descriptiva Síntesi de resultats... més.
Darrera actualització: 20/06/2022 - 10:37
Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora. Resolucions administratives i judicials que puguin tenir rellevància pública.
La informació inclosa en aquest apartat, referida a les resolucions administratives i judicials, és la que sorgeix a partir de l'entrada en vigor de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  Dictàmens de la Comissió Jurídica Assessora:... més.
Darrera actualització: 14/06/2022 - 08:44
El Registre de Grups d'interès de Catalunya és el cens centralitzat de persones físiques i les organitzacions que treballen per compte propi i participen en l'elaboració i l'aplicació de les polítiques públiques impulsades per les administracions públiques catalanes en defensa dels seus interessos i el de terceres persones o organitzacions.
Registre de grups d'interés L'objectiu del cens és incrementar la seguretat jurídica en l'àmbit de les relacions entre l'administració i els grups d'interès, i prevenir possibles conflictes d'interessos i la corrupció amb caràcter general. S'emmarca dins de... més.