Administració local

Darrera actualització: 19/04/2018 - 12:39
Darrera actualització: 18/04/2018 - 11:03
Els informes sobre el compliment dels terminis de pagament de la Diputació de Barcelona i del seu sector públic, s'elaboren trimestralment en compliment de l'article 4.3, de la Llei 15/2010, de 7 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions... més.
Darrera actualització: 17/04/2018 - 15:17
La Diputació de Barcelona posem a la vostra disposició eines i documents de suport per tal que avenceu en la implantació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació bon govern.  Consulta'ls prement-hi! ... més.
Darrera actualització: 16/04/2018 - 16:34
Les Meses són espais oberts de relació entre els representants de la Diputació i els governs locals, en els quals es contrasten les necessitats i s'acorden les actuacions que es desenvoluparan al llarg del mandat amb especificacions dels recursos que aportarà cada part. A partir d'... més.