Despeses de viatges dels electes i alts càrrecs fora de Catalunya

Darrera actualització: 31/5/2023 15:37 h.
Periòdicament es fan públiques les despeses dels viatges institucionals dels càrrecs electes i dels alts càrrecs de la Diputació de Barcelona fora de Catalunya.

Els càrrecs electes i els alts càrrecs de la Diputació de Barcelona prenen part en congressos, jornades i esdeveniments com a representants de la corporació amb la voluntat d'esdevenir una institució de referència a l'hora d'articular un sistema de governança multinivell coherent amb les necessitats actuals dels governs locals i, per altra banda, donar a conèixer els programes, projectes i accions que desenvolupa la corporació en desplegament de les seves competències pròpies i polítiques públiques específiques.  

Anualment, s'actualitza el detall de les despeses derivades dels viatges institucionals dels càrrecs electes i s'informa de:

  • Data del viatge
  • Destinació
  • Concepte
  • Despeses derivades de: bitllet transport, hotel,dietes, taxi, restauració i altres (incripcions, aparcament, etc).